BASSCOM Retreat и среща с ИКТ общността в Бургас

В новооткрития международен конгресен център в Бургас се проведе BASSCOM Retreat и среща с ИКТ общността в Бургас. Срещата бе организирана от БАСКОМ съвместно с ИКТ Клъстер – Бургас.

Близо 100 мениджъри на компании от БАСКОМ присъстваха на събитието и взеха активно участие в дискусията за състоянието на ИТ-ИКТ индустрията. На събитието присъстваха представители на местната власт, университети, бизнес и неправителствени организации.

Инж. Даниела Алексиева, управител на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД и представители на други компании членове на ИКТ Клъстер-Бургас представиха кратки фирмени презентации, разработки, продукти и услуги.

http://ictc-burgas.org/bg/novini/basscom-retreat-i-sreshcha-s-ikt-obshchnostta-v-burgas