БЕЗПЛАТНА ЛЯТНА ТЕХНИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В БУРГАС

Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) в партньорство с Община Бургас организира безплатна техническа академия в Бургас. В нея участват близо 100 ученици от 9, 10 и 11 клас от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“, както и деца от националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ на Министерство на образованието и науката.

В рамките на три седмици участниците работят по казус максимално близък до реален проект. Учениците са разделени в екипи, чиито ментори са над 15 представители от най-големите български и международни ИТ компании, членове на AIBEST.

Лятна техническа академия на AIBEST

Стартира безплатна лятна техническа академия за ученици в Бургас