Европейски цифров иновационен хъб се подготвя в Бургас

Бургас кандидатства с проект по национална процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в България. Ролята на бъдещите Европейски цифрови иновационни хъбове е да предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и интеграцията им в ежедневната им дейност. Хъбовете за цифрови иновации трябва да предлагат възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди и дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.

Европейски цифров иновационен хъб