Форум „Информационните и креативни технологии в помощ на туристическия сектор във време на КОВИД-19“

На 15 май 2020 г. в аулата на Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се проведе форум-дискусия „Информационните и креативни технологии в помощ на туристическия сектор във време на КОВИД-19“. Форматът събра на едно място водещи специалисти от здравеопазването, информационните технологии и туризма в Бургас, членове на центъра за високи постижения по проект UNITe и представители на туристическия бранш. Целта бе да се насърчи ролята на междудисциплинарното сътрудничество като основа за преодоляване кризата с КОВИД-19 и последващо устойчиво развитие на важните сектори от икономиката в региона. Събитието се организира от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в партньорство с РЗИ и Община Бургас като част от проекта K-TRIO 4 –  „Researchers in the Knowledge Triangle“, финансиран от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020. Инж. Даниела Алексиева, управител на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД, представи интелигентната градска платформа Smart Burgas и интегрирания в нея чатбот, който денонощно предоставя на гражданите и бизнеса важна информация, свързана с коронавируса.