КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЕКОЕНЕРГИЯ

Представители на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС“ ЕООД взеха участие в традиционната конфернция на ЕкоЕнергия под наслов „Климат и енергия: стратегическа рамка, финансови механизми и техническа подкрепа за общините“ проведена на 29 април 2020 г. под формата на онлайн семинар.

Програма

Електронен бюлетин на ОМЕЕ ЕкоЕнергия