Участие на представители на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД в среща по проект AI4PublicPolicy

От 1 до 3 февруари 2023 г. в Амстердам се проведе среща на консорциума по проект AI4PublicPolicy. Участие в нея взеха и представители на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД.

Партньорите по проекта обсъдиха документирането на ключовите показатели на всеки един пилотен проект. Участниците се запознаха с платформата AI4PublicPolicy, за да валидират предоставените до момента функционалности. Състоя се групова дискусия между техническите партньори относно усилията за разработване на компоненти.

Срещата завърши с обсъждане на предстоящите дейности, относно финализиране на демонстрационните инструменти на платформата AI4PublicPolicy.