ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ БУРГАС“ ЕООД

Проект Година Партньор
Проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“ 2016 Община Бургас
Проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на Община Бургас“ 2016 Община Бургас
Проект „Изготвяне на пътна карта за прилагане на интелигентни градски решения в Община Бургас и подкрепа за включване на заинтересованите страни“ 2017 Община Бургас
Проект „Интегрирана система за сигурност за град Бургас“ 2017 Община Бургас
Проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г 2017 Община Бургас
Проект „Техническа и експлоатационна поддръжка на система от информационни киоски, собственост на Община Бургас, въвеждане на система за централизирано управление на информационните киоски и осигуряване на управление на мултимедийното съдържание“ 2017 Община Бургас
Проект “Софтуерен ъпгрейд на тикет система за регистриране на повреди” 2017 „Бургас нет“ ООД
Проект „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“-Изграждане на Hot-Spot система за безплатен интернет и въвеждане в експлоатация на интелигентни стълбове с различни функционалности" 2018 „Виа конструкт груп“ ЕООД
Проект „Изработка на мобилно приложение - интерактивен гайд Virtual Reality Tour Burgas“ 2018 Община Бургас, ИКТ Клъстер Бургас
Проект „Изработка на платформа „Business map Burgas”“ 2018 Община Бургас
Проект „Viber- стикери Бургас“ 2018 Община Бургас, ИКТ Клъстер Бургас