ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС стана партньор на DigiHUB

На 16 ноември 2018 г. в хотел Бургас се проведе Регионална конференция, посветена на информационните и комуникационни технологии, управление на бизнеса, иновациите и човешкия потенциал. По време на събитието бяха разисквани възможностите за успешно взаимодействие между бизнеса, предприемачите и талантите, и успешното развитие на бизнеса чрез използване на информационните и комуникационни технологии.
Конференцията е част от събитията, които организира DigiHUB – българската експертна и дискусионна общност, която събира водещи бизнеси, специалисти и таланти в информационните и дигитални технологии. Мисията на DigiHUB е да постави на обществено внимание важните елементи от дигиталната трансформация на българската икономика и заедно с компаниите, държавната и местна администрация и експертите да добави стойност към успешното професионално и бизнес развитие на Бургас и България.
„ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС“ ЕООД е партньор на DigiHUB.

https://digihub.bg/