Интегрираната градска платформа на Бургас Smart Burgas с нов модул за качеството на питейната вода

В Интегрираната градска платформа Smart Burgas вече е добавен модул, през който може да се проверява качеството на питейната водата от язовири Камчия и Ясна поляна. Данните се подават директно от ВиК – Бургас и се актуализират на седмична база. В същия модул се визуализира и актуална информация за нивото на всички водоеми в общината – реки, язовири, включително от сензори на няколко места в морето.

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/41429