Конференция „Digital Burgas“ 2022

На 7 юни в Международен конгресен център-Бургас се проведе конференцията Digital Burgas  „The Smart City Отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж“, организирана от Digital Bulgaria и Община Бургас. Целта на конференцията е да засили осведомеността на гражданите, бизнеса, държавната и местна власт за приложението на иновациите и технологиите в живота на един град, за да бъде той „умен“ . В събитието взеха участие представители на държавната и местната власт, научните среди, асоциации и водещи представители на бизнеса, имащи отношение към отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж.

Инж. Даниела Алексиева -Управител на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД, сподели опита на дружеството в създаването на smart платформи и работата по създаването на „дигитален двойник“ на града.

Община Бургас

Digital Burgas