ПИРО – План за интегрираното развитие на Бургас

Планът за интегрираното развитие на Бургас, който се изготвя с широко обществено участие, вече има своя платформа.  Тя предоставя подробна информация за вече реализираните проекти в Бургас, разпределени по категории. Всеки от посетителите на платформата може да добие ясна представа за направеното до момента в града, а ако има въпроси, може да ги зададе по електронна поща или по телефон на координатора на съответния проект.

Платформата предлага и интерактивна карта с подробна информация за проектите, които предстои да бъдат реализирани в Бургас, разпределени по приоритети.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 2021-2027

С ВАША ПОМОЩ ЧЕРТАЕМ БЪДЕЩЕТО НА БУРГАС