Първа среща на партньорите по проект AI4PublicPolicy

Управителят на „Иновационни системи – Бургас” ЕООД Даниела Алексиева, съвместно с експерти от Община Бургас, взеха участие в първата среща на партньорите по проект AI4PublicPolicy. Събитието се провежда в гр. Генуа, Италия. Техническите партньори и ръководителите на пилотните проекти споделиха идеи за интерфейса и използването на платформата AI4PublicPolicy. Екипите, които управляват пилотните проекти се запознаха с платформата AI4PublicPolicy под ръководството на техническите партньори.
В рамките на пилотния проект AI4PublibPolicy, EKSO и Община Бургас ще си сътрудничат в разработването на инструмент за генериране на политики, който ще създава и оценява алтернативни планове за поддръжка на водопроводите, въз основа на данни за инфраструктурата за управление на водите (напр. информация за инсталирането, разположението и поддръжката на тръбите) и нейното експлоатационно състояние.
Повече информация за проекта можете да намерите на интернет страницата AI4PublicPolicy.

AI4PublicPolicy