„БУЛЕВАРТ- Мрежа на сетивата“

Обновената „Богориди“ и околните улици стават „БУЛЕВАРТ- Мрежа на сетивата“.

Община Бургас и широк кръг от партньори се обединяват около целта обновената пешеходна „Богориди“ и околните улици да се превърнат в знаково място за създаване и потребяване на изкуство, култура и забавления.

От 25 юли до 20 август 2018 г. всеки бургаски артист, предприемач и общественик може да кандидатства, за да бъде избран сред първите „жители“ на Творчески квартал на Бургас.

Два крайни срока до края на тази година са определени за извършване на подбор на кандидати за членове на Мрежата, оценка и класиране на проекти за съфинансиране от Община Бургас – 5 септември и 15 ноември 2018 г.

Пълната информация за „БУЛЕВАРТ“, както и формуляр за кандидатстване, може да откриете на: https://www.boulevart.bg/.

Териториалният обхват на инициативата е Централна градска част на Бургас, заключена между (но не само) бул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Цар Петър“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Александър Батенберг“, бул. „Демокрация“.

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/35367