Първите 10 одобрени участници в БУЛЕВАРТ – Мрежа на сетивата в Бургас

Одобрени са проектите на десет кандидати, които ще станат първите участници в Мрежата на сетивата и ще бъдат подкрепени в желанието си да развият артистичния и бизнес потенциал на града.

„БУЛЕВАРТ – Мрежа на сетивата“ е инициатива за многостранно сътрудничество между Община Бургас, микро и малък бизнес, културни и творчески индустрии, които са обединени в мрежа от обекти и събития.

Териториалният обхват на инициативата е Централна градска част на Бургас, заключена между (но не само) бул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Цар Петър“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Александър Батенберг“, бул. „Демокрация“.

Пълната информация за „БУЛЕВАРТ“ и формуляр за кандидатстване, може да откриете на: https://www.boulevart.bg/

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/36015