Работна среща на автобусните оператори на Бургас и Осло

На 27.09.2023 г. в Осло, Норвегия се състоя работна среща на автобусните оператори на Бургас и Осло. На срещата присъстваха Любомир Атанасов, Заместник-управител на „Бургасбус“ ЕООД, Кремена Чиликова, Мениджър Проекти в „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД, Брент Рейтан Йенсен, Изпълнителен директор на Рутер и Снорре Лагран, Технически директор на Рутер.

Г-н Йонсен представи дейността на Рутер в областта на автобусния, трамвайния, фериботния и метро транспорт в Осло. Презентирани бяха и изпълняваните в момента пилотни дейности.

Любомир Атанасов запозна домакините с дейността на „Бургасбус“ ЕООД и процеса на електрифициране на автобусния транспорт в Бургас.

Срещата приключи с посещение на автобусно депо на Рутер, където бяха показани зарядните станции на автобусите, гаражното депо и станцията за почистване на превозните средства.