Участие на представители на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД в международна конференция „Клъстерите за дигитално и зелено развитие на регионите“

На 13 септември 2023г. управителят на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД Даниела Алексиева взе участие в международна конференция „Клъстерите за дигитално и зелено развитие на регионите“, организирана по ИКТ Клъстер Бургас и Сдружение „ПроспектиМ“.

Г-жа Алексиева представи смарт решенията, които разработва дружеството за Община Бургас и други организации.

Презентиран беше и дигитален близнак на публична сграда, разработван по проект Metacities, финансиран по програма Хоризонт Европа. Проектът се изпълнява съвместно с Община Бургас, Технически университет София, ИКТ Клъстер София и ДиджиХъб Бургас.

Дискутирани бяха предизвикателствата, пред които са изправени ИКТ компаниите в прехода им от традиционните към по-устойчиви бизнес модели.