Работна среща в Община Никозия

На 4 октомври 2023г. в гр.Никозия, Кипър се проведе среща между представители на Община Никозия, Община Бургас, „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД и Технически унивеситет София. Обсъдени бяха реализираните проекти в областта на смарт решенията за общините. Представени бяха дигиталния близнак на Никозия, както и предстоящите дейности по реализиране на дигитален близнак на публична сграда в Бургас.

Обсъдени бяха трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени общините в процеса на дигитална трансформация.