Трета техническа среща по проект Metacities в гр.Патра /Гърция/

На 25 и 26 януари 2024г. в Патра, Гърция се проведе третата техническа среща по проект Mеtacities, финансиран по програма Хоризонт Европа. От името на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД, в срещата взеха участие Даниела Алексиева, Кремена Чиликова и Диан Райков. Управителят на дружеството Даниела Алексиева, представи планираните пилотни дейностите по проекта за България. Обсъдени бяха предстоящите действия на партньорите по работните пакети на проекта през 2024г.

Проведена бе и среща между представители на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД и CYENS /Кипър/, които също са партньор по проект Mеtacities. Представен бе разработения от тях дигитален близнак на Никозия. По време на срещата беше дискутирана възможността за съвместна работа на двамата партньори и използване на разработените платформи.