Среща на консорциума по проект AI4PublicPolicy

От 18 до 21 юли в Лисабон се проведе поредната среща на консорциума по проект AI4PublicPolicy, в която участие взеха представители на „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД.

По време на сесиите участниците се запознаха с Ключовите показатели на проекта и препоръките за бъдещата дейност. Обсъдени бяха напредъкът,  добрите практики и новите идеи и функционалности за развитието на платформа #AI4PublicPolicy (#VPME платформа).