ПЪРВА ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ METACITIES

Експерти от Иновационни системи – Бургас ЕООД взеха участие в Техническа среща по проект  METACITIES, финансиран по HORIZON EUROPE. Срещата се проведе на 1 и 2 юни, като домакини бяха Технически университет София и ИКТ Кръстер София.
Това беше невероятна среща на партньорите на проекта, които работят за превръщането на нашите градове в интелигентни, устойчиви и взаимосвързани центрове.
По време на срещата обсъдихме напредъка на проекта и определихме следващите действия, които да предприемем.