СТАРТИРАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ METACITIES

На 19 януари 2023 г. в Атина се състоя откриващата среща по проект  METACITIES, финансиран по HORIZON EUROPE. Проектът има за цел да създаде обща Стратегия за дигитални изследвания и иновации, която ще бъде приложена в разработването на три пилотни програми, насочени към създаване на дигитални близнаци и включването им в дигиталната вселена (metaverse). Целта на проекта е да се създаде хъб за върхови постижения в Югоизточна Европа и по специално в държавите България, Гърция и Кипър, с обединение на участниците от всяка една от страна в клъстер.

Участие в срещата взеха представители на „Иновационни системи – Бургас” ЕООД, които са водещи партньори от българския клъстер. Г-жа Даниела Алексиева, управител на фирмата, представи дейността на участниците от българска страна, сред които са Община Бургас, Югоизточен дигитален иновационен хъб, Технически университет София и ИКТ клъстер София.