Oбява по чл.20 ал.3 от ЗОП за възлагане на „Системен анализ и програмиране за създаване елементи и функционалности за интернет базирана платформа“

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Системен анализ и програмиране за създаване елементи и функционалности за интернет базирана платформа“

Информация за обява 4.10.2019

Дата: 04.10.2019, 12:42

Обява

Дата: 04.10.2019, 12:42

Документация

Дата: 04.10.2019, 12:42

Образци

Дата: 04.10.2019, 12:42

Проект на договор

Дата: 04.10.2019, 12:42

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата: 15.10.2019, 19:12

Протокол от работата на комисията

Дата: 30.10.2019, 15:09

Договор

Дата: 12.11.2019, 17:19