Oбява по чл.20 ал.3 от ЗОП за възлагане на „Системен анализ и програмиране за създаване елементи и функционалности за интернет базирана платформа“

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Системен анализ и програмиране за създаване елементи и функционалности за интернет базирана платформа“

Информация за обява 4.10.2019

Обява

Документация

Образци

Проект на договор

Удължаване на срока за подаване на оферти